top of page
Zastrzeżenie

Oświadczenia na tej stronie nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Produkty przedstawione na tej stronie nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia, leczenia lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie.

Wszyscy odwiedzający tę stronę wyrażają zgodę na przestrzeganie  następujące warunki.
    
WARUNKI KORZYSTANIA: 
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI. WCHODZĄC NA TĄ WITRYNĘ I WSZELKIE JEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH WARUNKÓW.
  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI, NIE UZYSKAJ DOSTĘPU DO TEJ STRONY ANI ŻADNYCH JEJ STRON.
©2005, KORPORACJA BOGDANA. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.


Prawa autorskie do stron i ekranów wyświetlających strony oraz zawartych w nich informacji i materiałów oraz ich układu należą do Bogdana Corporation (BOGDANA), chyba że wskazano inaczej.

POLITYKA ZWROTÓW
60-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy przy pierwszym zakupie. Dotyczy wszystkich produktów.

ZNAKI TOWAROWE
Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo używane i wyświetlane na naszej stronie internetowej są naszymi zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi i nazwami handlowymi. Nic na tej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego lub nazwy handlowej bez naszej pisemnej zgody. Nazwa BOGDANA  lub nasze logo nie może być używane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI I MATERIAŁÓW
Informacje i materiały zawarte na tych stronach, a także warunki i opisy, które się pojawiają, mogą ulec zmianie. Nieuprawnione korzystanie ze stron internetowych i systemów BOGDANA lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji zamieszczonych na stronie jest surowo zabronione.

SPINKI DO MANKIETÓW
Niniejsza witryna może zawierać łącza do witryn internetowych kontrolowanych lub oferowanych przez osoby trzecie (niepowiązane z BOGDNA). BOGDANA  niniejszym zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie informacje, materiały, produkty lub usługi publikowane lub oferowane na stronach osób trzecich, do których prowadzą linki do tej witryny. Tworząc łącze do strony internetowej strony trzeciej, BOGDANA nie popiera ani nie poleca żadnych produktów lub usług oferowanych lub informacji zawartych na tej stronie internetowej, ani BOGDANA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie produktów lub usług oferowanych lub reklamowanych na tych stronach.

BEZ GWARANCJI
Informacje i materiały zawarte w tej witrynie, w tym tekst, grafika, linki lub inne elementy są dostarczane „tak jak są”, „w miarę dostępności”. BOGDANA nie gwarantuje dokładności, adekwatności ani kompletności tych informacji i materiałów oraz wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w tych informacjach i materiałach. W połączeniu z informacje i materiały.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W żadnym wypadku BOGDANA nie  ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym między innymi za szkody bezpośrednie lub pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe, straty lub wydatki powstałe w związku z tą witryną lub jakąkolwiek witryną, do której prowadzi łącze, lub korzystaniem z niej lub niemożnością korzystania przez jakąkolwiek stronę, lub w związku z jakąkolwiek brak wydajności, błąd, zaniechanie, przerwanie, wada, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy lub awaria linii lub systemu.

ZGŁOSZENIA
Wszelkie informacje przesłane do BOGDANY za pośrednictwem tej witryny będą uważane i pozostaną własnością BOGDANY, a BOGDANA może swobodnie wykorzystywać, w dowolnym celu, wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w informacjach, które odwiedzający tę witrynę przekazuje BOGDANIE za pośrednictwem ta strona. BOGDANA nie podlega obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do przekazywanych informacji.

DOSTĘPNOŚĆ
Ta strona jest udostępniana wyłącznie dla Twojej wygody. Nie jest przeznaczony do dystrybucji ani używania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, gdzie taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.

DODATKOWE WARUNKI
Niektóre sekcje lub strony w tej witrynie mogą zawierać odrębne warunki, które stanowią uzupełnienie niniejszych warunków. W przypadku konfliktu, dodatkowe warunki będą miały zastosowanie do tych sekcji lub stron.

PRAWO RZĄDOWE
Korzystanie z tej witryny podlega wszystkim obowiązującym prawom federalnym Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz prawu stanu Kalifornia.

bottom of page